โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน เจ้าของร้านอาหารทุกท่านครับ
ขอให้ความสำคัญกับกฎกระทรวงที่ออกฉบับใหม่ด้วยครับต่อไป เจ้าของกิจการร้าน และพนักงานจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด ผู้ประกอบการ 6 ชั่วโมง ผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง และร้านอาหารต้องมีใบอนุญาติ ประกอบกิจการ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร เปรียบ เช่น (ถ้าขับรถยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ต้องโดนปรับตามที่กฎหมายกำหนด).
ร้านอาหารก็เช่นกันครับถ้าไม่มีใบอนุญาต ประกอบการต้องโดนปรับไม่เกิน 50,000 บาท
เราต้องดำเนินการไม่เกินวันที่16 ธ.ค.63 นี้ครับ แต่ถ้าไม่ทันจริงฯ ให้เราไปยื่นแจ้งความจำนงก่อนวันที่18 นี้ตามเว็ปไซด์ ฯ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ นี้ครับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น