โทร.0806659499

\

ผู้บริหารกอง/กลุ่มงาน

นางสาว ชญาภา โอภาไพบูลย์
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0823969892
นางสาว ดวงกมล มาตสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0819948339
นางเรณู พรมมิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0823978555
นายจิราวุธ จิตใจฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0890814416
นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.0867662919
นางสาวดวงกมล มาตสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.0819948339

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น