โทร.0806659499

\

สมาชิกสภา

นางปราณี ยอดแก้ว
ประธานสภา อบต.บ้านพราน โทร.086-4264289
นางเทียมทิพย์ ช่างประดิษฐ์
รองประธานสภา อบต บ้านพราน โทร.086-7621865
นายวิโรจน์ ขอพึ่ง
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 1 โทร.086-7623597
นางพันทิพย์ สิงหฬ
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 2 โทร.084-3410903
นายสลาวุฒิ ฤกษ์เย็น
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 4 โทร.082-2353521
นายพรชัย เกตุเกษร
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 5 โทร.061-6622470
นายมานะ โพธิ์ทองคำ
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 6 โทร.091-8629499
นายศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 7 โทร.085-2223523
นายชลอ หอมชื่น
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 8 โทร.089-2398786
นายไพรรัตร์ ทองพันธ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน หมู่ที่ 9 โทร.089-3431838

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น