โทร.0806659499

\

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

- เนื่องจากผลกระทบ \"วาตภัย\" ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวน ๙ หลังคาเรือน นายกวินัย บุญศรี

- เนื่องจากผลกระทบ \"วาตภัย\" ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านพรานได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ออกสำร

- \"ตู้ปันสุข\" แม้เป็นเพียงตู้ใบเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความสุขแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันของคนไทยยามที่กำลังเจอวิกฤต โควิด-19 คุกคาม ณ เวลานี้ เราเห็นตู้แห่งการแบ่งปันในหลายพื้นที่ คนที่พอมีเหลือก็จะนำอาหารข้า

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี และทีมงาน อบต.ตำบลบ้านพราน ช่วยทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่กักกัน โควิด19 ให้กับ รพ.สต.บ้านพราน

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี นำทีมงานซ่อมสะพานหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพราน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตำบลบ้านพราน

- วันที่ 7 พ.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพสู้โควิด-19 \" ให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย

- การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยอย่่างเร่งด่วน

- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพราน ปฏิบัติการพ่นยาป้องกันโรคไวรัสโควิด-19(COVID-19) ณ.วัดพัฒนาและวัดริ้วหว้า

- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนตำบลบ้านพราน โดยการสนับสนุน จากกาชาดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

- เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพสต.ตำบลบ้านพราน และผู้นำชุมชนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อย

- การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น