โทร.0806659499

\

กองคลัง

นาง เรณู พรมมิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
นาง จีรนุช เอี่ยมนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวราตรี วงษ์คล้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โทร.085-1821016
นางสาว นิตยา พันธุ์ลูกฟัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาว พันธิภา ทองขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว อัญญมณี ถนอมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รูปรวมกองคลัง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น