โทร.0806659499

\

กองสวัสดิการสังคม

นาง อรุณรุ่ง สุคะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.0867662919
นางสาวจินดา สุขทวี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน โทร.089-8011779
นางสาวอัญชลี พานเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น