โทร.0806659499

\

โรงเรียนผู้สูงอายุ

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ซึ่งมีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจ

- โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีวิชาการทำไข่เค็มสูตรต่างๆ ระหว่างวันที่11-13 มีนาคม 2563

- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน ปลูกผักปลอดภัย ไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ทำขนมสังขยาฟักทอง

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมตรวจสุขภาพ โดย จัดให้มี อสม.ตรวจระดับนำ้ตาลในเส้นเลือด ตรวจวัดความดัน และมีกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร โดยวิทยากรจาก

- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น