โทร.0806659499

\

สำนักงานปลัด

นางสาว ชญาภา โอภาไพบูลย์
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0823969892
นางสาว ดวงกมล มาตสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0819948339
นางสาว พรรณี ม่วงศรีจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โทร.081-8544084
นางสาวพรพรรณ พุ่มมาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ
นิติกรชำนาญการ โทร.080-8489642
นาย ชาณิช นิลวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นาย รวิธีรวัชร ต้นพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 082-2379669
นางสาววรรณา ดอกพิกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพัชรินทร์ ขอพึ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี พิพัฒน์มณีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาว ทองใบ ช่างประดิษฐ์
แม่บ้านทำความสะอาด
รูปรวมสำนักปลัด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น