เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ วันที่ จัดการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ file_download 25 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ file_download 18 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ file_download 03 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 29 รายการ file_download 16 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภดส.3) file_download 30 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค จำนวน 100 แพ็ค file_download 01 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ file_download 01 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download 29 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 file_download 06 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 file_download 06 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ file_download 22 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ file_download 13 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download 10 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ file_download 03 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 26 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณศาลเจ้าพ่อไผ่เหลืองถึงนานางวรรณา ดอกพิกุล) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำกา file_download 26 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบ ถนนคสล. ม.5,ม.9 ตำบลบ้านพราน file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป file_download 01 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 17 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า file_download 02 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 29 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 27 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 19 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 file_download 16 สิงหาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) file_download 11 สิงหาคม 2564 edit close
เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ชุมชน file_download 05 สิงหาคม 2564 edit close
ข้อปฏิบัติพื้นที่สีแดงเข้ม จังหวัดอ่างทอง file_download 05 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) file_download 21 เมษายน 2563 edit close
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1) file_download 28 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 12 กรกฎาคม 2564 edit close
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อทำการขุดลอกคูนาระบายน้ำ ในพื้นที่ ต.บ้านพราน file_download 06 กรกฎาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ file_download 06 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download 23 มีนาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 file_download 19 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ 2564 file_download 30 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 17 มิถุนายน 2564 edit close
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 2563 file_download 29 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 2564 file_download 28 มิถุนายน 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 09 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 file_download 09 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 file_download 02 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 file_download 27 มกราคม 2564 edit close
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 file_download 26 เมษายน 2564 edit close
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 26 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 file_download 22 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เลขทะเบียน 1 กฆ 5081 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 file_download 24 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 10 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสองตอน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร) file_download 30 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานานสนามไชย สุขทวี) file_download 30 ธันวาคม 2563 edit close
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 23 ตุลาคม 2563 edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื file_download 15 มีนาคม 2564 edit close
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 02 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 2564 file_download 17 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ file_download 25 มกราคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ \" สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564 \" ของกระทรวงมหาดไทย file_download 26 มกราคม 2564 edit close
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน file_download 20 ตุลาคม 2563 edit close
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน file_download 01 ตุลาคม 2563 edit close
\"ชวนโหวต\" ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 11 มกราคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ file_download 05 มกราคม 2564 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ file_download 18 ธันวาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download 02 มิถุนายน 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ.2563 file_download 04 ธันวาคม 2563 edit close
รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 28 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 28 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศ อบต.บ้านพราน เรื่องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน file_download 19 ตุลาคม 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 8 file_download 31 สิงหาคม 2563 edit close
การปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดบริเวณสามแยกแสวงหา เพื่อคัดกรอง และดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 file_download 11 มิถุนายน 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอให้ท่านที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpare file_download 01 มิถุนายน 2563 edit close
การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ file_download 12 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 2563 file_download 05 พฤษภาคม 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ file_download 03 พฤษภาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน file_download 17 มกราคม 2562 edit close
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 file_download 14 เมษายน 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 file_download 10 เมษายน 2563 edit close
ข่าวประชาสมัพันธ์.///// แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ file_download 23 มีนาคม 2563 edit close
ประชาสัมพัันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย file_download 25 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 28 มกราคม 2563 edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 file_download 17 มกราคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 08 มกราคม 2563 edit close
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ....... file_download 12 ธันวาคม 2562 edit close
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี file_download 20 พฤศจิกายน 2562 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนิน file_download 20 พฤศจิกายน 2562 edit close
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม file_download 05 พฤศจิกายน 2562 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 10 กันยายน 2562 edit close
พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่. file_download 09 กรกฎาคม 2562 edit close
เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู file_download 09 กรกฎาคม 2562 edit close
ข้อมูลที่ควรอ่าน ความรู้ที่ต้องทราบ และถือปฏิบัติ file_download 05 กรกฎาคม 2562 edit close
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download 01 กรกฎาคม 2562 edit close
ประวัติ “วันสุนทรภู่” file_download 27 มิถุนายน 2562 edit close
โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหน้าฝน หมั่นสังเกตุอาการและสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที file_download 25 มิถุนายน 2562 edit close
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไข้เลือดออก file_download 24 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปี 2561 file_download 21 มิถุนายน 2562 edit close
แนวทางการจัดการร้องเรียนเรื่องทุจริต file_download 21 มิถุนายน 2562 edit close
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 file_download 07 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 - 24 มกราคม 2562 edit close