โทร.0806659499

\

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ


17 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256716 ม.ค. 2567 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256615 ม.ค. 2567 ขอเชิญผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง20 ธ.ค 2566 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 –

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น