เพิ่มหัวข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
รูปภาพ หัวข้อ วันที่ จัดการ
-
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่ 25 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
-
ขอขอบคุณ เด็กหญิงกชพร มหิพันธ์ (น้องปอ) ที่นำกล่องนมดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ 25 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณทานผู้ปกครอง น้องซัน น้องไนท์ น้องปอ น้องสไปร์ น้องวาเลน น้องมังกร น้องธนพัฒน์ ที่นำกล่องที่ดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ 24 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 03 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 12 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 2564 28 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 04 มกราคม 2564 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาคของโรคโควิด - 19 07 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 09 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
โครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปราถนา 25 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 19 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
มาตรการและการป้องกันโรคระบาดการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 2019 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่ 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมไหว้ครูของหนู 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 29 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 29 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 25 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 23 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 22 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 18 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 18 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 17 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 16 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 12 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 11 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 09 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 08 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 04 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 02 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการอาหารกลางวันของหนูๆๆ 13 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 13 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต สังฆวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 13 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 10 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพราน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริโภคอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
ประชุมผู้ปกครอง ศ.พ.ด.อ.บ.ต บ้านพราน 28 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
สุขสันต์วันเกิดน้องภู เด็กชายณัฐภัทร ทองดี 26 เมษายน 2562 add_a_photo edit close
-
ขอขอบคุณ เด็กหญิงกชพร มหิพันธ์ (น้องปอ) ที่นำกล่องนมดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ 25 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
-
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่ 25 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 21 ธันวาคม 2561 add_a_photo edit close
การดื่มนมของหนู 17 ธันวาคม 2561 add_a_photo edit close
-
1 25 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close