เพิ่มภาพกิจกรรม
 
รูปภาพ หัวข้อ วันที่ จัดการ
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 14 มิถุนายน 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 13 มิถุนายน 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 04 มิถุนายน 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 31 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบล 27 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานฯ 24 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ณ โรงเรียนวัดดอนกร่าง (ฉากราษ 23 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่ว 17 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบล 13 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 09 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการธนาคารขยะ ลดมลภาวะโลกร้อน 08 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 03 พฤษภาคม 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการ Green Universal Design บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยให้เข้าถึงสวัสดิก 26 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง 25 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลบ 22 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการ Green Universal Design บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กฯ 19 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้ นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ 18 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกเครือข่ายฯเข้ารับการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตยระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ 18 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระที่วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 17 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานนำนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึก 11 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ส.ส กรวีร์ ปริศนานันทกุล พร้อมด้วย นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุทัศน์ ประดิษฐูทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหา เขต 2 10 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 10 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 16.00 น เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บฟางอัดก้อน บริเวณประตูน้ำหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพราน นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานรับแจ้งเหตุและสั่งการให้เจ้าหน 05 เมษายน 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายสิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ นิติกร รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 29 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร 29 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง 27 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลแสวงหา ปี 2567 27 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน) 22 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 นโดยประมาณ เกิดเหตุไฟไหม้ สวนไม้ยูคาลิปตัส ริมถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู (ก่อนถึงสะพานปูนแสวงหา) ทีมงานดับเพลิง อบต บ้านพราน ร่วมกับทีมงานดับเพลิงเทศบาลแสวงหา 18 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลบ้ 18 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 18 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 นายวินัย บูญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ 2567 15 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็ 15 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมโครงการ“สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ” รับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขา 14 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลบ้า 11 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล 07 มีนาคม 2567 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการ "อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพหนูน้อย " 29 กุมภาพันธ์ 2567 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระม 27 กุมภาพันธ์ 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจก 23 กุมภาพันธ์ 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดริ้วหว้า 23 กุมภาพันธ์ 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกส 15 กุมภาพันธ์ 2567 add_a_photo edit close
วันที่ 29 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานระดับชุมชน และจัดทำแผนโครงการด้านพลังงาน ร่วมกับเจ้าหน 29 มกราคม 2567 add_a_photo edit close
วันที่ 15 -18 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดประชุมประชาคมฯ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ตำ 23 มกราคม 2567 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพีรยศ นันทเเพษย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์ ผู่พานิช เจ้าพนักงานปกครอง 22 มกราคม 2567 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 19 มกราคม 2567 add_a_photo edit close
งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ. อบต.บ้านพราน 13 มกราคม 2567 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ 28 ธันวาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 20 ธันวาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร แล 18 ธันวาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลการประเมิน ITA AWARDS 2023 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 08 ธันวาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอแสวงหา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 29 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมพนักงานส่วนตำบล ข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ 05 ธันวาคม 2566 add_a_photo edit close
-
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
-
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบ Spinal Board ณ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 03 พฤศจิกายน 2566 add_a_photo edit close
-
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองช่างองค์การบริห 30 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 26 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานรัฐพิธีฯ 16 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา14.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร 12 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ 04 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการจัดกิจกรรมยืนเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาต 28 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลบ 26 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 26 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 19.00 น. มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ้านพราน ทำให้ต้นไม้โค่นล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางพรนิภา คงใหญ่ กำน 22 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือข้อราชการและการดำเนินงานของชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัง 22 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน 18 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หน 15 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอสม.ประจำตำบลบ้านพราน 11 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 06 กันยายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี 29 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการส 25 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอสม.ประจำตำบลบ้านพราน 25 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร แล 22 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดซื้อปูนซีเมนต์,ทราย,หิน เพื่อทำการซ่อมแซมถนนในตำบลบ้านพราน 18 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อทำการซ่อมแซมถนนในตำบลบ้านพราน 18 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแสวงหา(กศน.)จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้ส 18 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ในเขตตำบลบ้านพรานจัดทำฐานข้อมูลและติดตามความเป็นอยู่ของเด็ก 16 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัว 15 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอสม.ประจำตำบลบ้านพราน 15 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการจิตรกรตัวน้อย 11 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก 11 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน นำโดยนางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 07 สิงหาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. อบต.บ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกอบต.บ้านพราน พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 71 พรร 28 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ ส่งมอบอุปกรณ์ และการดำเนินการแก้ไขจุดเสี 27 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลบ้านพราน ถวายเทียนพรรษา วัดในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 2 24 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดโครงการป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีท่านนายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธานในการเปิดโครงการ และขอข 25 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธานเปิด โครงการ TO BEE NUMBERONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 07 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพีรยศ นันทเเพษย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชร 21 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน จัดทำกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน จำนวน 3 ราย 21 กรกฎาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพราน คณะครูและนักเรียนโรง 26 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 11 รุป เนื่องในโอกาสฉ 16 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ 15 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประ 12 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกริ้วหว้าตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา 06 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ 06 มิถุนายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ หลักสูตรการทำเปลถักจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566 29 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2)สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบป 23 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 - โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรั 12 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการควบคุมสัตว์ 11 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที 11 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ท 11 พฤษภาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3) 28 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และนางสาวจินดา สุขทวี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ศจ 20 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 19 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และนางสาวจินดา สุขทวี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่สำรวจ แบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ศจพ.1 แ 19 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอแสวงหา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566 สงน้ำพระและอาบน้ำผู้สูงอา 12 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ อบจ.พม.ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัยใจเกินร้อย และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิ 11 เมษายน 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการ นันทนาการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นายนรินทร์ อร่ามโชติ ปลัดอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 27 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566 24 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน การจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบร 06 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมประชุมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีกล 30 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายรังสรรค 20 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2 17 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเชื่อมความรักความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน ณ บริเวณสนามกีฬา 09 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมงาน สดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่17 ประจำปี 2566 โดยได้รับมอบหมาย ขบวนที่ 1 ขบวนรถเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม 03 มีนาคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วม 13 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานมอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางสาธารณะในตำบลบ้านพราน อำเภอแสว 09 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poli 07 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองให้เด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ 01 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดทำโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหาร เสริมสร้างสุขนิสัยที 01 กุมภาพันธ์ 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 30 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 26 -27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดประชุมประชาคมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 6 30 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดประชุมประชาคมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 24 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดประชุมประชาคมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 23 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 30 รูป แด่สมเด็จพระเจ้า 20 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 มกราคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบ้านพราน 19 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีซุ้มกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเล่นเกม การแสดงออก และการแจกของรางวัลมากมาย โดยมี ส.ส.กรวีร์ ปริ 16 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของและปัจจัยในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 8-9 มกราคม 2566 จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพร 09 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน อ 03 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อินทิรา ตั 03 มกราคม 2566 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 อถล.1ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ นายอำเภ 29 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบ้านพราน 21 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้แสดงออกอย่างอิสระ 21 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ นายอำเภอแสวงหา นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบ 21 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมปร 19 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบ้านพราน 08 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 08 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก 06 ธันวาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลบ้านพรานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรา 29 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมรับมอบทุนพัฒนาเด็กชนบท (กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทอง) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า 25 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานลงพื้นจัดทำสมุดพกครอบครัวและตรวจสอบบ้านผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ 24 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีเปิดการสอบนักธรรมศึกษา ณ.ศูนย์สอบธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉา 16 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกวังน้ำเย็น ตำบลบ้านพราน อำเภ 15 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน กำนันตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในเขต 14 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะภายในเขตตำบลบ้านพราน อำเภอแสว 11 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น นายสิรภา พึ่งโภคา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอแสวงหา ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน "อุภินน 09 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือโปงโบราณประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน ของพระเจ 09 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวง 04 พฤศจิกายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิ 28 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นมัสการ พระมหาโตนด กนฺตาโภ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ เป็นวิทยากรโครงการยกวัดมาไว้ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายวินัย บุญศร 27 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิ 25 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และ นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบ 20 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต 17 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมก 13 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เฮ่งฉ้วน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า 07 ตุลาคม 2565 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณนานางเที่ยง 29 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ - โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี 29 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.20 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ทับบ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านพราน และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำการช่วยเหลือ และให้กำลังใจ 29 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 26-27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหาดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยมีการทำหมันสุนัข-แมว และการฉีดวัคซีนเพื่อเป็น 27 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กล่าวปิดภาคเรียน ของนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ จัดกิจกรรมให้ความรู้การบริหารงานเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุ/ 23 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพราน ได้จัดกิจกรรม \"โครงการสุขภาพดี ไม่มีโรค ร่างกายแข็งแรง\" โดยมีเด็กนักเรียนห้อง 2 ขวบ และ 3 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาต่างๆ จำนวน 39 คน 23 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายวินัย บุญศรี 21 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานลงพื้นที่มอบบัตรประจำตัวคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน จำนวน 3 ราย คือ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ราย 07 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนหน้าบ้านนายบุญลือ เข็มแหลม หมู่ที่ 7 และตัดต้นไม้บริเวณทางเข้าบ้านนางมาลั 06 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 จุด 02 กันยายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 26 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประช 22 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 และ วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลบ้านพราน ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปปลา 18 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดทำสมุดพกครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และ ลงพื้นที่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม กรณ 17 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเข้าร่วมการประชุมประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 1 กรุงศรี 17 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. อบต. บ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายก อบต. บ้านพราน คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต 15 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประ 11 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมโครง 09 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเงินสด ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 จำนวน 10 10 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยากร โดย นา 05 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วม โครงการ \"๙๐ พรรษา ทอดผ้าป่าสมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้ 05 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสดของกระทรวงพัฒนาสังคม 02 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริ 02 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเว 02 สิงหาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมด้วย รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท 28 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา 28 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระรา 28 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน อพม.อำเภอแสวง อพม.ตำบลบ้านพรานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรา 27 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกบ้านยางห้าร้อย ตำบลบ้าน 26 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปี 2565 ผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจเข 22 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร 21 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ 20 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางพร 12 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มีแนวคิดให้นำยางรถยนต์เก่ามาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ เพื่อลดปริมาณขยะภายในตำบลบ้านพราน 11 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการปลูกป่าชลประทานบ้านท่าตะโก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน โดยมีนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน นายสุรพร 08 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำห 07 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ 06 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานลงพื้นที่ในเขตตำบลบ้านพรานจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลแม่วัยรุ่นและครอบครัว จำนวน 15 ราย 05 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพราน 04 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานลงพื้นที่ในเขตตำบลบ้านพรานจัดทำสมุดพกบัญชีครัวเรือน จำนวน 7 หลังคาเรือน คือหมู่ 04 กรกฎาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางสาธารณะ 28 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน สรุปผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 27 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพร 24 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายกวินัย บุญศรี รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นท 23 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ในตำบลบ้านพรานจัดทำสมุดพกบัญชีครัวเรือนจำนวน 2 หลัง บ้านนายสำราญ วารีรักษ 23 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุ 17 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 16 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ณ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 16 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำเป่าท่อน้ำประปา ม.9 เนื่องจากท่อน้ำประปาตัน 15 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯพาไปทำบุญ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอ 14 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพราน 10 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำเป่าท่อน้ำประปา ม.5 เนื่องจากท่อน้ำประปาตัน 10 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม บริเวณสี่แยกสะพานดอนกร่าง ถึง หน้าวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง)โดย 09 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเส้นริ้วหว้า - แยกดอนกร่าง 09 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม บริเวณสี่แยกริ้วหว้า ถึงโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้าโดยกิจกรรมครั้งน 08 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้มอบหมายให้คนงานกองช่าง ดำเนินการ -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,5,10 ซ่อมแซมเสียงตามสาย (วัดริ้วหว้า) 07 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
Get Tor browser for access. 00 543 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานสี่แยกริ้วหว้า 06 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมาย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาฯ พร้อมด้ 06 มิถุนายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา และนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง อาหารและโภชนาการในผู้สูงอา 31 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 30 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประดับธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 31 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมสายไฟขาดบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 27 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ \"กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ\" ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมที่ 1) 27 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยติดไฟเพิ 25 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกยางห้าร้อย และบริเวณสี่แยกสะพานดอนกร่าง 25 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริการส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำผู้ร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ เทศบ 24 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 23 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื 20 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วยกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อุปกรณ์ของเล่น สนามเด็กเล่น และส่วนต่างๆ ที่เด็กได้สัมผัส 20 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพ 19 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดเทอมวันแรก ท่านนายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มาให้กำลังใจเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยท่านนายกวินัย บุญศรี พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ประชุมผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมความเข้า 12 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ชนิดสเปรย์และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และคนพิการในพื้นบ้านหนองแหน หมู่ที 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้บริเวณทางสาธารณะภายในตำบลบ้านพราน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรขอ 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ยกฝาท่อหมู่ที่ 4 เพื่อเปิดทางระบาย เพื่ออำยวยความสะดวกให้ประชาชนในตำบลบ้า 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (วันวิสาขบูชา) ปล 12 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ เพื่อทำความสะอาดล้างพื้นอาคารเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอขอบคุณ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สำหรับการสนับสนุนรถเกรดเดอร์ในการปรับปรุงถนนที่มีพื้นที่เป็นหลุม/บ่อ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการส 11 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสิรภพ พึ่งโภคา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน 06 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ตำบลบ้านพราน 05 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน 05 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชุมประจำเดือนพนักงานตำบลบ้านพราน เพื่อมอบหมายงาน 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชุมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการเก็ยขยะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลบ้านพราน 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 02 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศ 29 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมรองนายกฯ ,เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 27 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและจัดทำ 20 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 โดยมีนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปลัดองค์การ 12 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ทำความสะอาดบริเวณสี่แยกริ้วหว้า สี่แยกวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) สี่แยกยางห้าร้อย และบริเวณสะพานจุดต่างๆภา 11 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมรับเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 17.10 น. พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินโ 09 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องชาวตำบลบ้านพราน จาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา และนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง มา 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านพราน โดยมีนายวินัย บุญศรี เป็นประธานในการประชุม 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ บริเวณหลังอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ ปุ๋ยใบไม้ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที 01 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 01 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมในงาน สดุดีวีรชนคนแสวงหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้รับมอบหมายให้จัดขบวนเทิดพระเกียรติพ 13 มีนาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็น (EIT)สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค 02 มีนาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ ผู่พาณิช ปลัดอำเภอแสวงหา สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ 18 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ และบริเวณสะพานดอนกร่าง 17 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นายไพรัตน์ แก้วรัตนศร 15 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วห 14 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพราน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามาบนถนนคอนกรีตเส้นคันคลองทางเข้า ม.5 (พ่อไผ่เหลือง) ให้มีความสะอาด เป 11 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือน พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่ตำ 08 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับอำเภอแสวงหา จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชนในตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวินัย 03 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประช 01 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกบ้านยางห้าร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ปร 31 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงา 27 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 26 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านพราน มีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา เป็นประธานเปิดศูนย์ 26 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 25 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับโรงพยาบาลแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รพสต.ตำบลบ้านพราน ปกครองอำเภอแสวงหา และโรงพยาบาลศรีธัญญา ลงพื้นที่เตรียมคว 18 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 พัฒนาสังคมจังหวัดอ่างทองร่วมกับ อบต.บ้านพราน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของคุณแม่วัยใส จำนวน 5 ราย ม. 3 จำนวน 1 ราย ม.4 จำนวน 2 ราย ม.5 จำนวน 1 ร าย ม.9 จำนวน 1 12 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทดสอบความหนาถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานายประจวบ เข็มแหลม 07 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทดสอบความหนาถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 07 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศเรียกประชุมสภาฯ โดยมีวาระการประชุมเพื่อให้ นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพ 06 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบรถวีล์แชร์และข้า 05 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 05 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายให้ประชาชนตำบลบ้านพรานรับทราบ และถือปฏ 30 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านพราน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา ประกาศให้มีการประชุมสภา อบต.บ้านพราน ครั้งแรก ในการนี้ สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน ทั้ง 10 ท่าน พร้อมด้วย 27 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 27 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประช 23 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาช 13 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลกและวันชาติ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 05 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภดส.3) 30 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมี สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ตำแหน่งนิติกร องค์ก 24 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อบต.บ้านพราน ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมอัธยาศัย \\\\ 19 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 18 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชา 09 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริห 08 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใ 03 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ \"แสวงหาหน้าบ้านสวย\" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนก 12 ตุลาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 22 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
อบต.บ้านพราน ขอขอบคุณ คุณสุราวัล สุขทวี ที่ได้มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ให้แก่พนักงานเก็บขนขยะ ของ อบต.บ้านพราน 21 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพราน 10 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมค 07 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพ.แสวงหา และรพ.สต.บ้านพราน บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1 ณ. องค์การบร 07 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ และ กล่องน้ำดื่มหลังจากสะสมกล่องนมได้เยอะแล้ว สามารถนำมาบริจาคได้ที่องค์กา 03 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
Get Tor browser for access. 00 543 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณทานผู้ปกครอง น้องซัน น้องไนท์ น้องปอ น้องสไปร์ น้องวาเลน น้องมังกร น้องธนพัฒน์ ที่นำกล่องที่ดื่มแล้วมาบริจาค 24 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณสถานที่สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท 20 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุม องค 13 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินิ โดยการนำของนายว 11 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณสถานที่สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 10 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายวินัย บูญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ให้การต้อนรับ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง และนายสุพร หมายเจริญ นายอ 06 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักกันตัวอยู่ในบ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านพราน 03 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมค 02 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และ นายอภิภู พลพัตธนดล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และนำ 29 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 29 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการจัดทำห้องน้ำเพื่อใช้สำหรับผู้กักตัว ณ LQ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเ 27 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาฯพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช 27 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ที่วัดริ้วหว้า และวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่า 23 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน ดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 22 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธ 19 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายก วินัย บุญศรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเด็กหญิง ชนาภัทร แจ้งประเสริฐ เป็นลูกของ นางสาวชลธิชา แจ้งประเสริฐ ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ซึ่งตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของพ่อและย่า 07 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 01 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรม\"Big Cleaning Day\" ทำความสะอาดภายสำนักงาน 01 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใ 18 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน รพส 15 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ผ่านระบบวีดีโอ True Vroom โดยมีนางพรนิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 14 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมล้างทำความสะอาด โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า และ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม เนื่องจากโรงเร 11 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมในสำนักงาน #งดใช้ถุงพลาสติก #ใช้แก้วน้ำส่วนตัว #ลดปริมานขยะ #ลดภาวะโลกร้อน #เริ่มต้นที่ตัวเรา 08 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อบต.มีใบไม้เป็นจำนว 07 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้านพราน 07 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดกิจกรรม เนื่องใน \"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564\" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่อนุมัติให้วันวิสขบูชาของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ด้วยการปลู 27 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้ประสบวาตภัยร่วมพิธีการรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 10 ราย ณ. หอประชุมอำเ 19 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดการประชุมพิจารณา/จัดลำดับ การปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง โดยมีนายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธา 19 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับอำเภอแสวงหา จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาร 17 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดทางสาธารณะ บริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้าน 14 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้านพราน 13 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคณะกรรมการนิเทศน์การศึกษาระดับอำเภอร่วมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากผู้ว่าราชการจัง 06 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะบริเวณทางเข้าบ้านหนองแหน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและท่อ 30 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 อบต.บ้านพราน และอำเภอแสวงหา นำโดยปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่อำเภอแสวงหา นางสมคิด สุขทวี รองนายก อบต.บ้านพราน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ อสม.ตำ 30 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ มีการตัดหญ้าและจัดการต้นไม้ บริเวณถนนหน้าองค์กา 28 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 22 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา ณ อนุสรณ์สถานวีรชน หมู่ที่ 5 ตำบลสีบัวทอง 22 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะ บริเวณทิศตะวันตกของฝั่งคลองฯ เพื่ออำนวยค 20 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะ บริเวณทิศตะวันตกของฝั่งคลองฯ เพื่ออำนวยค 20 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 31 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 22 มีนาคม 25634 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน บริการตัดต้นไม้ที่โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 29 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับสปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นพราน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน 18 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุ 17 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับอำเภอแสวงหาและธนาคารกรุงไทยสาขาโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สแกนใบหน้าผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเราชนะ(กลุ่มพิเศษ) วันที่ 12 มีนาคม 25 15 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดหญ้าข้างทางและทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะบริเวณสะพานบ้านดอนกร่ 15 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1.ช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซไข่เน่า( ไฮโดรเย่นซัลไฟต์ ) โดยที่จุลินทรีย์จะเข้าไปทำลายพันธะทางเคมี โดยการกำจัด ก๊าซไฮโดรเย่น ซึ่งเป็นพันธะทางเคมีหล 18 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน พร้อมคณะ ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า-ออก สถานศึกษาในพื้นที่ต 18 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ แก่ผู้ประกอบการภายในตำบลบ้านพราน 04 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 4 มกราคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่กักกันผู้ที่ต้องเฝ้าระวังกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 05 มกราคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ ประชาชนหมู่ที่ 1 และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน 28 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ ประชาชนหมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน โดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต 25 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาคของโรคโควิด - 19 07 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และพ่อแห่งชา 05 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 24 พฤศจิกายนพ.ศ.2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน ร่วมกัน กศน.ตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำสมุนไพร น้ำใบเตย น้ำมะตูมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 24 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
พิธีปิดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมี นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. 13 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วันที่สามของการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานและผู้เข้ารับการฝึกร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน 13 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
การฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน วันที่สองของการฝึก 12 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานและผู้เข้ารับการฝึกร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ 12 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มีนายวินัย บุญศร 11 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 10 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ พนักงาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จำนวน 100 คน โด 28 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะริมคลอง 26 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอ 26 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้นายอุดม เมืองจุมพลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตย์ บริเวณวัดวังน้ำเย็น ตำบ 22 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพัฒนาถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 15 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 15 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านพราน ทำความสะอาดถนนในตำบลบ้านพราน เนื่องจากนายกท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องความสะอาดในทุกๆพื้นที่ ของ ต .บ้านพราน 06 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานตำบลบ้านพราน คณะครูโรงเรียนชุมชนริ้วหว้า ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กิจกรรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โ 29 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้บทบาท หน้าที่แก่สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมี นา 29 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัด โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) โดยได้ 24 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
หนูทำได้ บัวลอย 3 สี 23 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 22 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ตำบลบ้านพรานจัดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน กิจกรรมเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 22 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
คุณครู จาก กศน.มาสอนหนูๆทำปลาฉลาม ค่ะ 09 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 09 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล เข้า 03 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยการนำของท่านนายกวินัย บุญศรี ได้ทำการออกพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านพราน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนครบทุกหมู่ 03 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมเดินขบวนแห่ร่วมงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 28 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 26 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านพราน จัดโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพทำวุ้นกระทิและลูกชุบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้าน 26 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปราถนา 25 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านพราน อบรมอาชีพการทำการเกษตรกรรม และการทำขนมหวาน(เม็ดขนุน)ให้กับผู้สูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป 20 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 19 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางปราณี ยอดแก้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง การพิจารณาร่าง 14 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง, นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ,นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า 13 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดฯ พนักงานองค์การบริหารสวนตำบลบ้านพรานจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 13 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้นทางสี่แยกริ้วหว้าถึงยางห้าร้อย 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกริ้วหว้า 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการมอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 88พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้รับการประสานงานขอสนับสนุนรถดับเพลิง เนื่องจากมีเพลิงไหม้บ้านใกล้เคียงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายกวินัย บุญศรี ได้น 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพรานร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านพรานจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ( 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอยหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพราน ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกยางห้าร้อย และบริเวณสะพานดอนกร่าง 07 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทำความสะอาดบริเวณสี่แยกริ้วหว้า 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.นายกวินัย บุญศรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปี 2564-2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อก 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพราน รพสต.ตำบลบ้านพรานอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก COVID-19 และไข้เลือดออก อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก COVID- 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายกวินัย. บุญศรี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และอำเภอแสวงหา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย คือบ้านนางบุญนุช แสงพุ่มพง 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
มาตรการและการป้องกันโรคระบาดการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 2019 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่ 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมไหว้ครูของหนู 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 29 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 25 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 23 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
My Odessa. 00 543 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 18 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 17 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
ใบงานของหนูๆๆ 16 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 16 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 12 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 11 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 09 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 08 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เนื่องจากผลกระทบ \"วาตภัย\" ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวน ๙ หลังคาเรือน นายกวินัย บุญศรี 08 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 04 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 02 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทอง นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด 30 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
ใบงานของหนูๆๆ 25 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารหนูๆๆวันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 15 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 และ 13 พ.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพสู้โควิด-19\" ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพราน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 เพื่อเป็นส่ 14 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการอาหารกลางวันของหนูๆๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 13 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 พ.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพสู้โควิด-19 \" ให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย 07 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกเยี่ยมบ้านเด็กๆๆ 05 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 21 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปฏิบัติการพ่นยาป้องกันโรคไวรัส โควิด-19(COVID-19) ณ.วัดพัฒนาและวัดริ้วหว้า 21 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านพราน โดยการสนับสนุนจากกาชาดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเ 23 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 9 เมษายน 2563 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพสต.ตำบลบ้านพราน และผู้นำชุมชนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส 10 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 19 มีนาคม 2563 อบต. บ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงา 20 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก 20 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ อบต.บ้านพราน ในวันที่ 16 มี.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านพราน โดยการบรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีวิชาการทำไข่เค็มสูตรต่างๆ ระหว่างวันที่11-13มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับ พมจ.อ่างทองลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบภัยทางสังคม ในพื้นที่ตำบลบ้านพราน จำนวน 10 ราย 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน งานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพัันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยการติดป้าย ประชาสัมพันธ์และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหมู่บ้านเพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านพราน มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย 05 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ ทางสาธารณะ และ เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่ว 28 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาเรียนรู้การใช้เตาอบโซล่าเซลเพื่อพัฒนาอาชีพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 27 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลบ้านพราน และในพื้นที่อำเภอแสวงหา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข โดยดำเนินกิจกรรมเก็บกวาดขยะ 25 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน ปลูกผักปลอดภัย ไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ทำขนมสังขยาฟักทอง 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -12.00 น องค์การบริหารหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยตั้งจุดบริการ ทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้ และเพศเมีย ณ วัดพั 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -12.00 น องค์การบริหารหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยตั้งจุดบริการ ทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้ และเพศเมีย ณ องค์ก 05 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำชิงช้ารังนก ให้ประชาชนที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม 05 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 มกราคม 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบประจำตำบลบ้านพราน อบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพการทำไวน์องุ่น ให้กับประชาชนในตำบลบ้านพราน 23 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบข้าวสารแก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 22 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านพราน โรงเรียน ศ 25 ธันวาคม 2562 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
Get Tor browser for access. 00 543 add_a_photo edit close
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกำหนดการ 15 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบล บ้านพราน และอสม.ตำบลบ้านพราน โดยมีการจัดกิจกรร 11 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
นายวรัตน์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเถอแสวงหา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด 11 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดอบรมให้ความรู้และแนะนำหลักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 19 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 17 กันยายน 2562 กาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้จำนวน 5 รายในตำบลบ้านพราน 19 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต สังฆวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 13 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้รับเกียรติร่วมงาน \"พาท่านตะลุยนา แสวงหาธรรมชาติ\" ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 โดยนำนักเรียนผู้สูงอายุชมรมผูัสูงอายุตำบลบ้านพราน เข้าร่วมงานกิจกรรม เพื่อสร้างสี 06 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 23 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. อบต.บ้านพราน จัดส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมโครงการ \\ 23 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านพราน นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 22 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผลและสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 14 สิงหารคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านพราน ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล 14 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ุให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านพราน ณ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 06 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายกวินัย บุญศรี คณะผู้บริหาร ปลัด และพนักงานส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 30 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมตรวจสุขภาพ โดย จัดให้มี อสม.ตรวจระดับนำ้ตาลในเส้นเลือด ตรวจวัดความดัน และมีกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร โดยวิทยากรจาก 23 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย พื้นที่กลุ่มเสี่ยง ในตำบลบ้านพราน โดยนายกฯได้มอบหมายให้ นา 23 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันทำความสะอาดตามโครงการ big cleaning day บริเวนถนนเส้นยางแขวนถึงบ้านแก 18 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 กรกฏคม 2562 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วย สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ร่วมงานสัมมนา Success of Waste Separation-Change for good:ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ณ สโมสรทหารบก วิภาว 11 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหารฯ ปลัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) และ วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 11 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 08 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2562 วันที่ ๕ กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 05 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น.องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)จากคณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งจากจังหวัดอ่างทอง ทีมประเมินที่ 4 01 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันต่อต้านยาเสพติดโลก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับอำเภอแสวงหา ณ บริเวณโรงเรียนสตรีอ่างทอง 26 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพราน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริโภคอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 07 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรม เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายกวินัย บุญศรี คณะผู้บริหาร ฯ 04 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา \\ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
ประชุมผู้ปกครอง ศ.พ.ด.อ.บ.ต บ้านพราน 28 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายกวินัย บุญศรี จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือ แก้ปัญหาการขาดปัจจัย 4 (ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อมเหล็ก) เพื่อ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พ.ด.2 และ พ.ด.7 ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี และพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดกิจกรรมโรงทานนำผัดไทยแจกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจิตอาสาและผู้เข้าร่วมงานฯ ณ วั 07 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
สุขสันต์วันเกิดน้องภู เด็กชายณัฐภัทร ทองดี 26 เมษายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 25 เมษายน 2562 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเป็นอย่างสูงค่ะ 26 เมษายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันฟรีให้กับสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบนผิวจราจร และทางเท้าบริเวณ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 15 มีนาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนตำบลบ้านพราน ประจำปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
บรรยากาศยามเลิกเรียน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
อาหารของหนู 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมการเรียนการสอน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
การฝึกการทรงตัวเด็กน้อย 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
ออกกำลังกายค่ะ 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
คุณครูพาหนูออกเรียนรู้นอกสถานที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
สวยหน่อยก่อนกลับบ้าน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมของหนู 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมการเรียนการสอนของหนู 06 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและตำบล 04 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 30 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน พร้อมทั้งให้ประชาชนที่เข้าร่วม 01 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
อาหารวันนี้ของหนู 31 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมวันอังคารสีชมพูของหนูๆๆ 29 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
คุณหมอใจดี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน มาดูแลสุขภาพช่องปากน้องๆ 28 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
อาหารของหนูวันนี้ 28 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านพราน ขับเคลื่อนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" โดยใช้หลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ให้กับเด็กๆ เพื่อไปประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองต่อไป 18 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้นำชุมชนทุกท่าน ทีี่นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณ ทีมงานร่วมกตัญญูจุดบางพลีน้อย ทีมงานแทนอ่างทอง ทีมงานอ้วนหมูไรเดอร์ ทีมงานคนหัวรั้น และบริษัทเลนโซ่วีล จำกัด ที่นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆๆและผู้ปกครอง รวมทั้งของขวัญของรางวัลมากมายจริงๆๆ 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ท่าน กรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มีผู้ใหญ่ใจดีนำของรางวัลมาแจกเด็กๆๆ มากมาย 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 8 มกราคม 2562 และวันที่ 14 มกราคม 2562 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัด พนักงาน อบต.บ้านพราน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร 14 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม Kick off โดยมีจัดกิจกรรมทำความสะอาดคัดแยกขยะ ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3ช. ให้กับประชาชน 09 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" ตำบลบ้านพรานคณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ . . ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ให 08 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 add_a_photo edit close
กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 01 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 01 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
-
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กองช่างองค์การบริห 30 ตุลาคม 2566 add_a_photo edit close
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2561) จังหวัดอ่างทอง 03 กรกฎาคม 2561 add_a_photo edit close
งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2561 06 มีนาคม 2561 add_a_photo edit close
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 add_a_photo edit close