โทร.0806659499

\

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านยริ้วหว้า งบฐานราก ปี 2564


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)อื่น ๆ


29 พ.ค. 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายสุพัฒน์ หอมชื่น)29 พ.ค. 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายประนอม ครองตน)29 พ.ค. 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานางละพิม หอมชื่น)09 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน(นานางสายสุนีย์ - นานายช้วน วารีรักษ์)02 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ(บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -บ้านนายมานะ คงใหญ่)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น