โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคยางรถยนต์เก่า เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆจากยางรถยนต์ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ

ประชาสัมพันธ์......

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคยางรถยนต์เก่า เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆจากยางรถยนต์ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น