โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 8

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 1 กันยายน 2563
เวลา 8.00 - 11.00 น. หมู่ที่ 1,2,4
เวลา 13.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 8 ,7

วันที่ 2 กันยายน 2563
เวลา 8.00 - 11.00 น. หมู่ที่ 10,3,5
เวลา 13.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 9 ,6


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น