โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์.///// แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ

ข่าวประชาสมัพันธ์./////
แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ.ส.ม ทราบด้วย (ทุกท่านอย่าได้ตกใจหรือตนกเพียงสำรวจเป็นฐานข้อมูลเท่านั้น) เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานในการปฏิบัติการตามคำสั่งและหาแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และช่วยกันกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดโรคโควิด-19. ในพื้นที่ของเรา
ทุกคนต้องช่วยป้องกัน สถานตอนนี้จังหวัดอ่างทอง ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ถือว่าพี่น้องประชนช่วยกันเป็นอย่างดี
\"กักตัว 14 วัน หนีโควิด-19 อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งตัวเอง-คนรอบข้าง\"
1.หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
2.หยุดเรียน หรือทำงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
3.ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอ จาม หากไม่มีกระดาษทิชชู่ ให้ใช้ต้นแขนด้านใน หรือข้อศอกตัวเองแทน สิ่งสำคัญคือ ห้ามไอ จาม ใส่ฝ่ามือตัวเอง
4.ห้ามกินอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น รวมถึงควรแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช่ร่วมกับอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ เป็นต้น
5.สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
6.แยกห้องนอน
7.ทำความสะอาดที่พักและของใช้
8.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
9.ทิ้งหน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี นั่นคือการทิ้งในถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิท มิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำนานราว 15-20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปทันที

 # ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์อย่างต่อเนื่อง # อย่ามัวสุมในช่วงรักษาระยะเวลา#“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”ป้อง
โควิด-19 ระบาด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น