โทร.0806659499

\

ประกาศราคากลาง

10 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดผซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566(งานบ้านงานครัว)18 ธ.ค 2562 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 256220 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในระบบE-GP ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 งบ 6406 ก.พ. 2565 แบบบก จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 1-215 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านริ้วหว้า งบฐานราก ปี 256415 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7บ้านวังน้ำเย็น งบฐานราก ปี 256420 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางแบบ บก 01. ก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้ (งบเหลือจ่าย)08 ก.ย. 2564 ประกาศศราคากลางแบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (งบอุดหนุเฉพาะกิจ)256403 ส.ค. 2564 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซ่ล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 (บ้านนายภควัตร)18 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า26 ส.ค. 2563 ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีป18 ธ.ค 2562 ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีปร

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น