โทร.0806659499

\

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 -18 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดประชุมประชาคมฯ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ตำ

วันที่ 15 -18 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดประชุมประชาคมฯ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพราน ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษืต่างๆ

กิจกรรมอื่น ๆ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการ "อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพหนูน้อย "
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระม
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจก
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดริ้วหว้า

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น