โทร.0806659499

\

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพีรยศ นันทเเพษย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์ ผู่พานิช เจ้าพนักงานปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายพีรยศ นันทเเพษย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์ ผู่พานิช เจ้าพนักงานปกครอง อำเภอแสวงหา เป็นหัวหน้าทีมในการลงตรวจโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


กิจกรรมอื่น ๆ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการ "อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพหนูน้อย "
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระม
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจก
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดริ้วหว้า

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น