โทร.0806659499

\

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หน้าบ้าน น่ามองในตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านเรือน และชุมชนให้เป็นหมู่บ้านหน้าอยู่ น่ามอง


กิจกรรมอื่น ๆ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น