โทร.0806659499

\

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ณ บริเวณโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง


กิจกรรมอื่น ๆ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยรองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น