โทร.0806659499

\

ผลการดำเนินงาน

- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานแผนดำเนินการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2564

- รายงานโครงการที่ดำเนินการประจำปี 2546 ระหว่าง ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564

- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑๒ เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 (สตง.รับรอง)

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2

- รายงานการติดตามประเมินผลแผน ครั้งที่ 1

- รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี ครั้งที่ 1

- รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมิน.docx

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น