โทร.0806659499

\

รายงานกิจการสภา

- ประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2566

- ประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

- ประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

- ประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2566

- ประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

- เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

- เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

- เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

- เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

- รานงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566

- ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

- รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566

- รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566

- รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 12 มิถุนายน 2566

- รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

- หนังสือเชิญประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ประชุมวันที่ 19 ธันวาคม 2565

- หนังสือเชิญประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2565

- หนังสือเชิญประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ประชุมวันที่ 17 มิถุนายน 2565

- หนังสือเชิญประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ประชุมวันที่ 6 มกราคม 2565

- รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565

- รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

- รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

- รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

- รานงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565

- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

- ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

- ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

- ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

- ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน

- ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน

- ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน

- ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน

- ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัย 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62

- รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น