โทร.0806659499

\

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่
ขอขอบคุณ เด็กหญิงกชพร มหิพันธ์ (น้องปอ) ที่นำกล่องนมดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ
ขอขอบคุณทานผู้ปกครอง น้องซัน น้องไนท์ น้องปอ น้องสไปร์ น้องวาเลน น้องมังกร น้องธนพัฒน์ ที่นำกล่องที่ดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาคของโรคโควิด - 19
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว
โครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปราถนา
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
มาตรการและการป้องกันโรคระบาดการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 2019
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่
กิจกรรมไหว้ครูของหนู
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
โครงการอาหารกลางวันของหนูๆๆ
อาหารคุณหนูวันนี้
ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต สังฆวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพราน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริโภคอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชุมผู้ปกครอง ศ.พ.ด.อ.บ.ต บ้านพราน
สุขสันต์วันเกิดน้องภู เด็กชายณัฐภัทร ทองดี
ขอขอบคุณ เด็กหญิงกชพร มหิพันธ์ (น้องปอ) ที่นำกล่องนมดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่
อาหารคุณหนูวันนี้
การดื่มนมของหนู
1

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น