โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองช่าง

นาย จิราวุธ จิตใจฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0898014416
นางสาว พนิตราภรณ์ ชูแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาว กนกวรรณ มหาดไทย
คนงานทั่วไป
นางอุเทน บุตรพรม
คนงานทั่วไป
นาย พณุรัช โพนที
ช่างไฟฟ้า
นาย ทศ กล่อมกุมพันธ์
คนงานทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น