เพิ่มข้อมูล
 
หัวข้อ ลำดับ จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน keyboard_arrow_down folder edit close
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down folder edit close
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down folder edit close
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down folder edit close
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส keyboard_arrow_up folder edit close