โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา

นางสาว สุนันทา ปลูกงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา โทร.0935174915
นางสาวณัทรมณ พลิพล
ครูผู้ดูแลเด็ก โทร.087-8127869
นางสาวปิยพร วงษ์เล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรันพิชชา สบายรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฤทัยรัตน์ เมฆฉาย
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางถวิลรัตน์ เพชรประสม
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น