โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

18 ก.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 ส.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256607 ก.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256614 มิ.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256604 เม.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 มี.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256613 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ม.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256607 ธ.ค 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256607 พ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ม.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256507 ธ.ค 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256507 พ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256507 ต.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256508 ก.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256511 ส.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256511 ก.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256508 มิ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256511 พ.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256520 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256510 มี.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256523 ก.พ. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256511 ม.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256407 ธ.ค 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256411 พ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256405 ต.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256406 ก.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256419 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256408 ก.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256410 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256406 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256407 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256405 มี.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256404 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น