โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บ้านพราน นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจิราวุธ จิตใจฉ่ำ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และนายอุเทน บุตรพรม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น