โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ


ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ


11 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน 5 รายการ15 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256615 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กฉ 8593 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-000401 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายรณรงค์เรื่องยาเสพติด ขนาด 35 x 50 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น