โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่านกรอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารจัดสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่านกรอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารจัดสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น