โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านพราน เตรียมสุนัขและแมวของท่านเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 16 มีนาคม 2564
เวลา 8.30-10.00 น. 1.รับลงทะเบียนสุนัขและแมว ที่ต้องการทำหมัน ณ จุดบริการ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน
เวลา 8.30-12 .00 น. 2. ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1,2,3,5,10\"</div

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น