โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ

การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน  ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 (COVID-19)  เริ่ม 12 พฤษภาคม  2563  ข้าวสวย  ไข่พะโล้  แตงโม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น