โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง   ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น