โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

วันจันทร์ ม. 8 - 7 - 6 (ยางห้าร้อย)
วันอังคาร ม. 1 - 2 วัด โรงเรียน
วันพุธ ม. 4 - 5
วันพฤหัส ม. 6 - 9
วันศุกร์ ม. 3 - 10
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าโครงการทิ้งขยะรับทราบด้วยครับ เนื่องจาก ขยะเยอะรถบรรทุกไปไม่หมด. นายกฯ จึงเพิ่มวันเก็บขนขยะจากเดิมเป็น 5 วัน


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น