โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ หน้าบ้าน น่ามองในตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านเรือน และชุมชนให้เป็นหมู่บ้านหน้าอยู่ น่ามอง


กิจกรรมอื่น ๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการจัดกิจกรรมยืนเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาต
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพราน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อสม.ตำบลบ้านพรานและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลบ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 19.00 น. มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ้านพราน ทำให้ต้นไม้โค่นล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นางพรนิภา คงใหญ่ กำน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น