โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดประชุมประชาคมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดประชุมประชาคมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2

กิจกรรมอื่น ๆ

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นายนรินทร์ อร่ามโชติ ปลัดอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน การจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมประชุมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีกล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น