โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 30 รูป แด่สมเด็จพระเจ้า

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 30 รูป แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

กิจกรรมอื่น ๆ

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นายนรินทร์ อร่ามโชติ ปลัดอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นางอรุณรุ่ง สุคะวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน การจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมประชุมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีกล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น