โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และ นายอภิภู พลพัตธนดล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และนำ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และ นายอภิภู พลพัตธนดล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสพภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน


กิจกรรมอื่น ๆ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพราน
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมค
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพ.แสวงหา และรพ.สต.บ้านพราน บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1 ณ. องค์การบร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ และ กล่องน้ำดื่มหลังจากสะสมกล่องนมได้เยอะแล้ว สามารถนำมาบริจาคได้ที่องค์กา