โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์รวมบริการ E-Service

แจ้งคำร้องสำนักปลัด

หัวข้อย่อย เรี่อง รายละเอียด วันที่ สถานะ
คำร้องทั่วไป ทดสอบ รายละเอียด 03 มกราคม 2566 เวลา 17.34 น. รอตรวจสอบ
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น