เพิ่มประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ วันที่ จัดการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 file_download 11 พฤศจิกายน 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 file_download 05 ตุลาคม 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 file_download 06 กันยายน 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 file_download 19 สิงหาคม 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 file_download 08 กรกฎาคม 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 file_download 10 มิถุนายน 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 file_download 06 พฤษภาคม 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 file_download 07 เมษายน 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 file_download 05 มีนาคม 2564 edit close
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 file_download 11 มกราคม 2564 edit close
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 file_download 03 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 file_download 23 พฤศจิกายน 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 file_download 08 ตุลาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 file_download 08 ตุลาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 file_download 03 กันยายน 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 file_download 14 สิงหาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 file_download 10 กรกฎาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 file_download 08 มิถุนายน 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 file_download 08 พฤษภาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 file_download 07 เมษายน 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 file_download 11 มีนาคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 file_download 05 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 file_download 03 ธันวาคม 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 file_download 12 กันยายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 file_download 09 สิงหาคม 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 file_download 08 พฤศจิกายน 2561 edit close
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน สิงหาคม 2561 file_download 08 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close