เพิ่มประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ วันที่ จัดการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ file_download 02 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค file_download 30 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ file_download 18 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้งฯจำนวน 2 รายการ file_download 17 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้งฯ จำนวน 5 ป้าย file_download 16 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ file_download 15 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ จำนวน 28 ป้าย file_download 08 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ file_download 08 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด 3.00x3.50 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน file_download 01 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ file_download 27 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 29 รายการ file_download 26 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ file_download 10 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค จำนวน 100 แพ็ค file_download 18 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 15 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ file_download 13 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 08 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกาอสร้าง จำนวน 1 รายการ file_download 06 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายและกระสอบบรรจุทราย จำนวน 2 รายการ file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ file_download 28 กันยายน 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้ file_download 02 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ file_download 21 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 21 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 15 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ file_download 13 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย file_download 10 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ file_download 09 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 06 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค file_download 06 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ file_download 03 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 03 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 01 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 30 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 26 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 23 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม file_download 31 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 17 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 17 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0019 file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ file_download 04 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 04 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 02 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download 27 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮเล็กฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือยาง file_download 14 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ file_download 13 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 08 กรกฎาคม 2564 edit close
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ2564 file_download 05 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ file_download 05 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 05 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ file_download 01 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 01 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 23 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 22 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 22 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ file_download 21 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ file_download 14 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค file_download 22 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-T810W หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0020/2 จำนวน 1 เครื่อง file_download 09 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 08 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 07 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้วยโอกาสฯ file_download 07 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ file_download 01 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมฯ file_download 01 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ file_download 01 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ file_download 01 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ file_download 24 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง file_download 12 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ YANMABISHI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0006 จำนวน 1 เครื่อง file_download 12 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ FIJI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0007 จำนวน 1 เครื่อง file_download 12 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YANMABISHI แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0008 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0009 จำนวน 2 เครื่อง file_download 12 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Fusion ชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0012 จำนวน 1 เครื่อง file_download 12 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 05 พฤษภาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 file_download 22 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 file_download 22 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 05 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า file_download 05 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าตัวรถชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน 81-1269 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 012-60-0001 file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายวิรัตน์ จักเพ็ชร ถึง บ้านนางสม พันธุนนท์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร file_download 01 เมษายน 2564 edit close
จ้างเหมาทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย file_download 19 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (เข็ม ไซริงค์ เหรียญ และใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 file_download 12 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 file_download 10 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ file_download 08 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านพราน และกรอกข้อมูลในระบบ Rabies one Data ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม file_download 01 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่องตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 01 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม file_download 30 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม) file_download 18 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางธนาภร ผิวผ่อง) file_download 04 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ file_download 22 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 16 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแจ้งราคารับซื้อขยะรีไซเคิลพร้อมไม้อัด จำนวน 1 ป้าย file_download 15 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ file_download 10 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 file_download 10 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ file_download 09 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 09 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เมฆพันธ์,นางฉลวย ใบบัว file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเชื้อการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 09 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 08 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0014 file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขอบวงซีเมนต์ ขนาด 100 เซนติเมตร จำนวน 20 วง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ file_download 19 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เ file_download 28 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) file_download 28 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) file_download 28 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้าย file_download 25 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด file_download 25 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 15 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล file_download 12 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 12 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์และพ่นตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ยี่ห้อรถ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 file_download 12 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณนานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึงนานายเสริม ประสานทรัพย์) file_download 04 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟือง ถึงถนนคสล.เดิม) file_download 04 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1 และ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0019 file_download 06 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 06 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 06 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 22 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสะระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) file_download 11 มกราคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 file_download 16 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 15 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ file_download 14 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน file_download 03 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงเพื่อขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตราชั่ง ขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ file_download 11 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้าง จำนวน 1 พ่วง file_download 11 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ file_download 10 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ file_download 09 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ file_download 05 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง file_download 04 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ในพิธีเปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ file_download 03 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ file_download 03 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 27 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 5 file_download 20 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางฯ file_download 08 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ file_download 08 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ file_download 05 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิลและตู้รวบรวมขยะอันตรายฯ file_download 05 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ลำโพงเพื่อขยายเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ตัว file_download 23 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ file_download 17 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ file_download 17 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดฯ file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้่อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนร่าวมใจฯ file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยาชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 2563 file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ file_download 16 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563 file_download 03 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแพรแตรรถยนต์ อบต.บ้านพราน file_download 03 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ file_download 03 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0016 file_download 03 กันยายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงและแมลง file_download 28 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ file_download 27 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ file_download 27 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ ฯ file_download 27 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0013 file_download 26 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถของดี (OTOP) file_download 26 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ file_download 26 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ปีการศึกษา 2563 file_download 21 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ file_download 19 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 file_download 19 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง ปีการศึกษา 2563 file_download 18 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 17 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง ปีการศึกษา 2563 file_download 17 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไมโครโฟนโต๊ะประชุม จำนวน 10 ตัว file_download 17 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0017 file_download 17 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 file_download 13 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 file_download 29 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 07 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหามหาราชินีฯ file_download 04 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหามหาราชินีฯ file_download 04 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราค file_download 19 สิงหาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 29 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 29 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 29 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 14 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 09 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 09 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสุชิน แตงทับ) file_download 02 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 250x450 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 01 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 file_download 01 กรกฎาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง file_download 30 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง file_download 29 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า file_download 25 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 08 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง file_download 04 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 file_download 04 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 417-59-0003 file_download 04 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 04 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณคลองหนองลี – นานายเผอิญ ก้อนนาค) file_download 11 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 01 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด file_download 01 มิถุนายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 ป้าย file_download 29 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 29 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ file_download 29 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 27 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานประตู ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน file_download 21 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 อัน file_download 14 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 14 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ยูเอชที) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน (ปิดเทอม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ file_download 08 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,018 ชุด file_download 08 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแสดงขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ขนาด 100x100 เซนติเมตร จำนวน 4 ป้าย file_download 30 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0018 file_download 27 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 27 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามนโยบายให้จัดเตรียมสถานที่กักกันผู้ที่ต้องเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 file_download 23 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 ป้าย file_download 21 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว file_download 20 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนสักหลาดบานประตู อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 16 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0009 file_download 16 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 file_download 15 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรด และปรอทวัดไข้ file_download 15 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ file_download 15 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดสเปรย์ ขนาด 1 ลิตร แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% และแอลกอฮอล์ชนิดเจล ขนาด 500 มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% file_download 13 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง file_download 09 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 07 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองช่าง file_download 25 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ file_download 17 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 16 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร file_download 16 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า file_download 11 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า file_download 09 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า file_download 09 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 05 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ file_download 03 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 03 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 27 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 27 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะ เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะที่ถูกต้อง จำนวน 17 ป้าย file_download 27 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 file_download 26 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 อัน file_download 25 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง file_download 24 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น file_download 24 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน file_download 19 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนปั๊มลม เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Best Fogger เลขครุภัณฑ์เลขที่ 054-61-0004 file_download 13 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล file_download 11 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ file_download 11 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา อบต.บ้านพราน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 file_download 04 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า file_download 04 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว และ ขนาด 24,000 จำนวน 5 ตัว) file_download 04 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 file_download 30 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (เข็ม ไซริงค์ เหรียญ และใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 file_download 29 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 23 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 9 รอง file_download 16 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้โพเดียมประธาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 07 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟฟ้าพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 07 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 07 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 หลังตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 07 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 07 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 2563 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์ของเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 file_download 06 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไดสตาร์ทรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง file_download 02 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) file_download 20 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตจิดตั้งไฟฟฟ้าสาธารณะ(แบบกิ่งเดี่ยว) หมู่ที่ 6,7 บ้านหนองสองตอน file_download 25 พฤศจิกายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณบ้านนายทองสุข สุขแก้ว - บ้านนางบุญลือ มีสี) file_download 20 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - บ้านนางคำ เกริกชัย) file_download 20 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางประทีป นวลสนอง ถึง นายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) file_download 23 เมษายน 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณหลังบ้านนายเฟือง) file_download 20 มีนาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายชลอ หอมชื่น) file_download 27 มีนาคม 2563 edit close
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download 17 มกราคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 5 file_download 25 ตุลาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2563 file_download 18 ตุลาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 9 file_download 18 ตุลาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร (บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านพราน) file_download 20 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงขยะดำ โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ป file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 12 กันยายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) file_download 30 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562 file_download 30 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบปร file_download 30 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 30 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) file_download 22 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 file_download 19 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6ตัน 6 ล้อ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) file_download 15 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัด) file_download 14 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) file_download 14 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ เพื่อใช้ในโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 14 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องเจาะกระดาษและเครื่องเข้าเล่มมือโยก) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้แบบบานเลื่อน) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-59-00016/2 file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตู้เอกสารแบบ 2 บานปิดเปิด และ ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (โต๊ะทำงาน+เก้าอี้สำนักงาน) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเ file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สวัสดิการ) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2562 file_download 05 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑืเลขที่ 420-48-0004 และ หมายเลขครุภัณฑืเลขที่ 420-48-0005 file_download 05 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 file_download 04 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณ อบต.บ้านพราน) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายเดช พ่วงศรีรักษา) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณโค้งศาลาประชาคม) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณโค้งนานางทองแถม ยินดี) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกปรับปรุวซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายธานี ถึง บ้านนายชานนท์ นิธิศรันย์) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางประทีป นวลสนอง ถึง คลองทิ้งน้ำบ้านนายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึง นานางประนอม เรืองฤทธิ์) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง บ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง เขตหมู่ที่ 1 ต.บ้านพราน) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณท่อยายปุย ถึง บ้านนายชั้น ชื่นขจร) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณนานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริมประสานทรัพย์) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟืื้อง ถึง ถนน คสล.เดิม) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางอุทัย เที่ยงสาย ถึง บ้านนานายประทีป มะกรูดอินทร์) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า(บริเวณบ้านนางกรกมล มณีเนียม ฯ) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางทวี ไทยเจียม ถึง บ้านนางวิภาดา ไทยเจียม) file_download 20 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย file_download 29 มกราคม 2561 edit close